dwanaście butli z nitroxem stojących w rzędzie na stjaku

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu do 40%

Nurkowanie na mieszankach nitroksowych jest obecnie bardzo popularne. Nitrox czyli wzbogacone powietrze to mieszanina tlenu i azotu podobnie jak powietrze. Różnica polega na tym, że mieszanki nitroksowe posiadają większą procentową zawartość tlenu niż powietrze.

Większy udział tlenu w mieszaninie powoduje mniejsze nasycenie w czasie nurkowania azotem, co przekłada się na dłuższy czas bezdekompresyjny. 

Zalety nurkowania na mieszankach nitroxowych:kobieta nurek sprawdza zawartość tlenu w mieszance

 • Zwiększenie czasu bezdekompresyjnego w stosunku do czasów nurkowania na powietrzu,
 • Skrócenie dekompresji - kiedy już się przytrafi dekompresja, czas spędzony na dekompresji będzie znacznie krótszy w porównaniu do powietrza.
 • Zwiększenie marginesu bezpieczeństwa - przy podobnych czasach nurkowania jak na powietrzu, będziemy trzymać się dalej od limitu bezdekompresyjnego.

Poniżej tabelka przedstawiająca różnice czasowe pomiędzy powietrzem, nitroxem 32 i nitroxem 36 dle głębokości 18m i 22m.

Podane czasy to limity bezdekompresyjne dla tabel RDP PADI, powietrze, nitrox 32, nitrox 36 

 głębokość  powietrze  nitrox 32  nitrox 36
 18m  56'  95'  125'
 22m  37'  60'  70'

Jak widać używanie nitroxu  znacznie wydłuża limit bezdekompresyjny, dzięki czemu można dłużej cieszyć się podwodnymi widokami. 

Czego się nauczysz?

 • zapoznasz się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa korzystania z mieszanek powyżej 21% tlenu
 • nauczysz się dobierać zawartość tlenu w mieszance w zależności od głębokości
 • Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą teorii nurkowania bezdekompresyjnego

 

Wymagania wstępne:

 • kurs PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub podstawowy stopień nurkowy dowolnej organizacji nurkowej,
 • 25 zalogowanych nurkowań
 • ukończone 15 rok życia
 • fotografie,

Jakie materiały otrzymasz?

 • podręcznik PADI Enriched Air Diver, zawierający wszystkie niezbędne informacje do odbycia kursu

Jak długo trwa taki kurs?

 • Jedne dzień zajęć teoretycznych.