dwóch nurków na brzegu przeprowadza akcję ratunkową - ćwiczenia

Zaawansowany ratowniczy kurs nurkowania - PADI Rescue Diver

Kurs PADI - Nurek Ratownik jest ważnym i podstawowym krokiem dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego.

Ukończenie kursu PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na wszystkie stopnie w instruktorskim w pionie szkoleniowym PADI, czyli podczas kursów Divemastera, Asystenta Instruktora oraz Instruktora Nurkowania na Wodach Otwartych PADI.

Kurs jest wymagający, ale realistyczny w prowadzeniu, zawartości i podejściu. Współuczestniczenie, dyskusja, różnorodność oraz dostosowywanie się są szczególnie podkreślane podczas nabywania specyficznych umiejętności, jakie oferuje program tego szkolenia. Zajęcia teoretyczne są dostosowywane do potrzeb i umiejętności kursantów oraz warunków, w jakich dany kurs jest prowadzony.

Pomimo, że kurs zaplanowany jest w taki sposób, aby był przyjemny i ciekawy, student powinien zrozumieć i docenić powagę treningu oraz jego przydatną rolę dotyczącą bezpieczeństwa innych podczas nurkowania. Podczas tego typu kursów najważniejszym celem jest doprowadzenie umiejętności kursanta do takiego poziomu nurkowania, na którym wykorzystanie wiedzy z takiego kursu powinno nigdy nie być konieczne.

Kurs PADI Nurka Ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności do przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych oraz przy nich asystować, radzić sobie z wypadkami nurkowymi, udzielać pierwszej pomocy oraz dla tych, którzy zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera PADI oraz wyższe.

Aby zakwalifikować się na kurs PADI Nurka Ratownika, kandydat musi:

  • posiadać dokument stwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy medycznej Emergency First Response - lub równorzędny akceptowany przez PADI);
  • być nurkiem AOWD lub równorzędnym i posiadad minimum 40 zalogowanych nurkowań;
  • mieć 15 lat lub 12 (Rescue Diver Junior).

Uwarunkowania dotyczące kursu
Pomimo, że nie jest to wymagane, zajęcia praktyczne powinny być przeprowadzona na basenie lub na innym zbiorniku o spokojnej wodzie. Jednak wszystkie wymagane umiejętności (oprócz reanimacji) muszą być wykonane w lokalnych warunkach typowych, w których najczęściej dany kandydat będzie nurkował. Dla uzyskania certyfikatu koniecznych jest pięć zajęć na wodach otwartych (przeprowadzonych w przeciągu co najmniej dwóch dni).